Ochrana osobních údajů

[text_block style=“style_1.png“ align=“left“ font_size=“17″ font_font=“Tahoma“ font_style=“300″ font_color=“%239c9c9c“ font_spacing=“0″ font_shadow=“none“]Pokud jste mým zákazníkem, nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).[/text_block]
[text_block style=“style_1.png“ align=“left“]

Kdo je správce?

Jsem fyzická osoba Pavel Jiránek, IČO 76185079, DIČ: CZ8206240702, se sídlem Kladenská 22, Malé Přítočno, 273 51, zapsaná v živnostenském rejstříku u magistrátu města Kladno dne 1.9.2010 pod č.j. OŽ/1594/15/HE, která provozuje webovou stránku www.paveljiranek.cz. Vaše
osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.[/text_block]

[text_block style=“style_1.png“ align=“left“]

Kontaktní údaje

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat
na tel. čísle 776 632 447 nebo na e-mail: sradosti(zavináč)paveljiranek.cz[/text_block]

[text_block style=“style_1.png“ align=“left“]

Prohlašuji

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to
  především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování
  osobních údajů,
 • umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR
[/text_block]

[text_block style=“style_1.png“ align=“left“]

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • poskytování služeb, plnění smlouvy
  vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo nezbytně potřebuji k plnění smlouvy (např. ke komunikaci v případě konzultací, dodání výsledné zakázky, atd.)
 • vedení účetnictví
  Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověl zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
[/text_block]

[text_block style=“style_1.png“ align=“left“]

Cookies

Při procházení mých webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu vám mohu nabídnout ještě lepší služby/informační hodnotu.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.[/text_block]

[text_block style=“style_1.png“ align=“left“]

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je jako kdyby byly mé vlastní. Přijal jsme a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.[/text_block]

[text_block style=“style_1.png“ align=“left“]

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup moji spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážu zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují.
Jsou to poskytovatelé následujících platforem či služeb:
Fakturoid s.r.o., Facebook, Google, BKP FINANCE s.r.o.

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji vám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.[/text_block]

[text_block style=“style_1.png“ align=“left“]

Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.[/text_block]

[text_block style=“style_1.png“ align=“left“]

Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.[/text_block]